Rädda den nationella Hjälplinjen!

Hjälplinjen erbjuder tillfälligt stöd vid psykisk kris eller svåra livssituationer via en jourtelefon som är öppen alla dagar. Nu är den hotad av nedläggning! Detta trots att Hjälplinjen arbetar förebyggande genom att erbjuda en första kontakt kring psykisk ohälsa samt hänvisning till rätt instans för den som behöver mer hjälp. 

Vi oroas djupt av beskedet att Hjälplinjen ska läggas ner vid årsskiftet. Vi vet att den psykiska ohälsan ökar och att trycket på de övriga, ideellt drivna, hjälplinjerna redan är för stort. Hur kan man då besluta om att lägga ner den enda rikstäckande hjälplinjen med statlig finansiering?

Det är ett stort svek mot människor med psykisk ohälsa och ett beslut som kommer leda till ökad belastning på vården och större samhällskostnader på sikt. Det går också direkt emot regeringens satsningar på suicidprevention samt löfterna att göra det lättare att söka hjälp.

Vi kräver därför att en långsiktig finansiering säkras för att behålla Hjälplinjen!

Kravet riktas mot:

1. Programrådet inom Inera AB som tog beslut om att lägga ner Hjälplinjen  

2. Ansvariga politiker inom landets regioner som inte är villiga att fortsätta finansiera Hjälplinjen

3. Regeringen i allmänhet, och socialdepartementet i synnerhet, då det yttersta ansvaret för att jobba suicidpreventivt och säkra adekvat vård ligger på våra beslutsfattande politiker. Ideella organisationer kan inte förväntas ta det ansvaret.

OBS: tänk på att du behöver gå in och bekräfta din underskrift i det automatiska bekräftelsemejlet!!!

Uppropet #räddahjälplinjen är initierat av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH. 

NSPH är samarbetsorganisation för tretton organisationer inom det psykiatriska området: Riksförbundet Attention, Riksförbundet Balans, Frisk & Fri, FMN, OCD-förbundet, RFHL, RSMH, Schizofreniförbundet, Shedo, Spes, Suicide Zero, Sveriges Fontänhus och ÅSS.

NSPH_Rädda_Hjälplinjen_kampanjbild.jpg

 

 

NSPHbyl_rgb.jpg


lisa.ringstrom@nsph.se    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att lisa.ringstrom@nsph.se kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...