Rädda de estetiska lärarutbildningarna!

saxofoner.JPG

Luleå tekniska universitets ämneslärarutbildningen i musik ska läggas ned och danslärarutbildningen i Piteå har redan lagts ned. Nedläggningarna står i direkt kontrast till det stora behov kommunerna har och kommer ha av utbildade lärare i estetiska ämnen på grund av stora pensionsavgångar de närmaste åren. Vi behöver kvalitativa högskoleutbildningar som utbildar kompetent personal i estetiska ämnen och därmed säkerställer barns och ungas rätt till kulturutövande i hela landet.

Jag som skriver under detta vill se nödvändiga beslut både på politisk och tjänstenivå för att

a.       Säkra barn och ungas rätt till estetiska ämnen, lärprocesser och kreativt skapande vart än en bor.

b.      Säkra barn och ungas rätt till kompetenta pedagoger inom estetiska ämnen. Prioritera tillgång på attraktiva estetiska pedagogutbildningar av hög kvalité som kan kompetensförsörja förskola,  grundskola, gymnasium , särskola och kulturskola – i kombination  

Namninsamlingen avslutas 11 januari och kommer skickas till berörda lärosäten, Universitetskanslerämbetet, kulturdepartementet och utibldningsdepartementet.