Rädda bussgaragets tornhus!

Tornhuset.jpgLåt bussgaragets tornhus bli SALUHALL!  

Vid entrén till Ekerö Centrum ligger SLs bussgarage. Den ursprungliga kontorsdelen är en gul tegelbyggnad från 1949 med en välkänd gavelfasad utmed Ekerövägen. Vi kallar den tornhuset.  

Nu hotas byggnaden av rivning. Den står i vägen för det nya Ekerö centrum som nu planeras. Här kommer det att uppföras kompakta bostadskvarter, nya entréer, gator och torg. Det blir säkert bra men trist att inte den välkända tegelfasaden kan få finnas kvar. Vi förlorar en viktig pusselbit av vår gemensamma historia. För det var precis här som det nya Ekerö växte fram i början av 1950-talet.  

Delar av bussgaraget skulle kunna stå kvar och medverka till en spännande entré. Samtidigt kan byggnaden få en ny funktion. Varför inte låta den bli en SALUHALL för lokala produkter samt en vänthall för de som väntar på bussen?  

Bussgaraget ritades av arkitekt är Björn Hedvall, en av landets mest betydelsefulla bostadsarkitekter under 1900-talets första hälft. Det finns fina detaljer i fasaden som är tidstypiska, välkända och uppskattade. Liberalerna har lämnat in en ansökan om att skydda byggnaden och föreslagit att den bör utses till byggnadsminne.  

Ansvaret för byggnadens framtid ligger hos kommunen, inte hos byggherrarna. Vi tycker att Ekerö kommun borde ha råd och intresse av att bevara en historisk byggnad.  

Liberalerna har nyligen lämnat en motion till Kommunfullmäktige med krav på att byggnaden bör bevaras och skyddas i kommande detaljplan för Ekerö Centrum. Liberalerna föreslår även att tornhuset bör få en ny funktion och föreslår en saluhall med försäljning av lokala produkter. Ni som stöder idén kan delta i denna namninsamling genom att sätta ert namn bakom kravet.


Liberalerna Ekerö    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Liberalerna Ekerö lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...