Rädda barnet i Borlänge!

WOMEN TO REMEMBER har sedan i början av maj arbetat aktivt för att få ett barn i Borlänge till säkerhet som far illa under sin mors omvårdnad.
Pappan till barnet befinner sig i ett annat land och har uppmärksammat moderns våld i form av strupgrepp och bett i ansiktet på barnet. Detta har han filmat under ett umgänge som skett via videosamtal och anmält till socialtjänsten.
Socialtjänsten startade en utredning men valde att bortse från denna video samt andra bilder de mottagit där det framkommer tydligt att barnet far illa. Trots att de sett med egna ögon att barnet utsätts för våld tar de ett aktivt val att utesluta detta ur utredningen.

När WTR uppmärksammat detta tillsammans med sina medlemmar där flertalet orosanmälningar inkommit samt IVO-anmälningar till socialtjänsten i Borlänge väljer de att sätta barn och mamma på utredningshem. Igår, den 30 juni, flyttade de hem med fortsatta insatser i hemmet och förskolan skall ha uppsikt då man ser en fortsatt oro för barnet.
Varför vill man inte sätta detta barn till trygghet? Vad ska krävas för att socialtjänsten i Borlänge skall sätta barnets bästa i första hand?

Detta är inte första gången socialtjänsten i Borlänge agerar felaktigt. De har tidigare haft en utredning på sig då de inte agerat när barn farit illa.

Vi kräver att socialtjänsten i Borlänge tar sitt ansvar och agerar för barnens skull.
Följ barnkonventionen, den är från och med detta år lag.


Jackie Rask (WOMEN TO REMEMBER)    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Jackie Rask (WOMEN TO REMEMBER) lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...