Rädda Åva Gård

2492C347-3DE6-4737-9E02-5C158F301C42.jpeg

Åva Gård arrenderas av Stockholms Stad. Åva är Storstockholms sista och enda mjölkgård. I fem år har Stockholms stad -trots nya EU-krav - systematiskt förhalat ombyggnaden av ladugården. Nu är den utdömd och får inte användas. Korna måste därför nödslaktas efter sommarbetet. Bönderna ska drivas från gården. 

E92DBDBB-AEBB-4F23-A0DC-A178BD27CE0B.jpeg

Vi vill med denna namninsamling stoppa Stockholms Stads bortdrivande av bonden på Åva Gård och nedläggningen av gården och då även nödslakten av korna. Vi vill få till resurser till en ny ladugård. Sverige behöver mångfald och öppna landskap och att lägga ner Åva Gård som tar emot både skolbarn och allmänhet är tvärt emot storstilade löften om hållbarhet och lokalproducerad mat.

Snälla skriv under 

https://raddaavagard.com/


Christin Fogelberg    Kontakta namninsamlingens skapare