Rädda ateljéerna i Gustavsberg


68D98859-C7B1-43DF-8860-2CD8F301A566.jpeg

 

Stockholmsområdets största ateljéförening är hotad!

Stöd G-studions kamp mot Värmdö kommuns försäljning av Konstnärshuset och Dekorhuset i Gustavsbergs Gamla Porslinsfabrik, genom att skriva på namninsamlingen.

En unik produktionsplats för konstnärer och ett levande kulturarv i en anrik miljö riskerar att gå i graven om ett privat fastighetsbolag med vinstintresse får göra vad de vill med fastigheterna som idag rymmer stora delar av ateljéföreningen G-studion.Värmdö kommun – ta ansvar för konsten och kulturarvet!

Det är inte över än, vår kamp mot Värmdö kommuns planer på att sälja ut våra ateljéer fortsätter! Vi behöver fortfarande stöd.

21 februari lämnade vi in 6 700 namnunderskrifter till Värmdö kommun. Tack vare allmänhetens stöd och vår fantastiska demonstration, där cirka 300 personer deltog har vi lyckats uppmärksamma politikerna på situationens allvar. Ärendet blev återremitterat i kommunfullmäktige, vilket är en delseger för oss! Detta innebär att frågan nu går tillbaka kommunstyrelsen för att sedan tas upp i kommunfullmäktige igen den 21 april. Förhoppningsvis tar politikerna tillfället i akt att fundera på en bättre lösning och för en dialog med oss ateljéföreningen men det är långt ifrån säkert. Nu gäller det att se till att ärendet inte förhalas och glöms bort, för att sedan snabbt drivas igenom.


Ateljéföreningen G-studion har sedan början av 90-talet varit inhyst i de gamla fabrikslokaler som tillhört Gustavsbergs porslinsfabrik. Det är en viktig och unik produktionsplats för konstnärer i Stockholms län. Här är 98 konstnärer, formgivare och konsthantverkare verksamma med egen produktion, utställningar, konstnärlig gestaltning och formgivning för industrin. Medlemmarna är representerade nationellt såväl som internationellt på gallerier och museer.

När Värmdö kommun nu vill sälja fastigheterna riskerar inte bara konstnärerna att förlora sina arbetsplatser. Ett levande kulturarv riskerar att gå i graven. Lokalerna är helt unika i Stockholmsområdet, både när det gäller det kulturhistoriska arvet och tillgången till lämpliga produktionsverkstäder för framställning av keramik, vilket är det material som majoriteten av konstnärerna i ateljéföreningen arbetar med. Kontakten med Gustavsbergs Konsthall och samarbeten med exempelvis statliga Bildkonstnärsfonden bidrar till en aktuell och kvalitativ utveckling av den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Det är inte enbart en lokal angelägenhet för Gustavsberg, det är en större fråga om hur och var den konst, som vi medborgare demokratiskt beslutat ska vara en del av vårt samhälle, ska kunna produceras. Det handlar om konstnärernas förutsättningar att vara yrkesverksamma och att behålla sin arbetsplats.

Ateljéföreningen har drivit frågan om husens framtid med Värmdö kommun i flera år med syfte att finna en gemensam lösning för ett säkert och långsiktigt bevarande/ägande. Trots att kommunen vid upprepade tillfällen betonat hur viktiga vi och vår verksamhet är, samt löften att behålla husen, så står vi nu återigen inför beslut om försäljning till privat aktör. Onsdagen 7/2 antogs förslaget på kommunstyrelsemötet att sälja fastigheterna till ett fastighetsbolag med vinstintresse. Förslaget klubbas 21/2 i kommunfullmäktige. Kommunen vägrar att skriva in en klausul i köpeavtalet där ateljéerna och den konstnärliga verksamheten tryggas vilket innebär att en privat köpare då har fria händer att göra vad de vill med fastigheterna.

Kommunen är väl medvetna om och använder det historiska värdet i marknadsföringssyfte då det nya bostadsområdet ”Porslinskvarteren” som byggs runt ateljéhusen har gatunamn som ”Wilhelm Kåges gata” och ”Maja Snis gata”. De döper gatorna efter de lokalt verksamma konstnärerna som satte Gustavsberg på kartan, men ser uppenbarligen inget värde i dess fortlevnad. Är detta progressiv och ansvarsfull politik i en växande kommun? Ska kommunens invånare gå om miste om Gustavsbergs själ och bli vilken förort som helst? Vi uppmanar kommunen ta ansvar för denna kulturskatts existens och framtid.

 

/Ateljéföreningen G-studion

 

 https://m.facebook.com/ateljeforeningengstudion/


Ateljéföreningen G-Studion    Kontakta namninsamlingens skapare