Rädda älgkalven i Stora Vika nu!


Visa ditt stöd för älgkalven i Stora Vika och hans flytt till Älgparken i Kosta!

Den här namninsamlingen handlar om att låta älgkalven i Stora Vika få flytta till Grönåsen Älg & Lantdjurspark, istället för att bli dödad som sin mamma som det annars finns en risk för om han fortsätter att uppehålla sig i Stora Vika.

Skriv under för att visa ditt stöd för älgkalven i Stora Vika.
(Tänk på att ni måste bekräfta er underskrift via er e-post!
Kolla i spam-korgen om ni inte hittar bekräftelsemejlet.)

Sprid gärna namninsamlingen!!

Med vänlig hälsning Maria Grönkvist
Admin för Facebook-gruppen ”Rädda älgkalven i Stora Vika nu!”
https://www.facebook.com/groups/algkalven
********************************************************************

INLEDNING

Älgkalven, som är en tjurkalv, var troligtvis inte ens 4 månader gammal när mamman dödades efter polisbeslut den 26 september. Det togs flera ogenomtänkta beslut rörande denna älgkalv när mamman dödades; en plan borde förstås ha funnits för älgkalven innan mamman sköts! Älgkalven kommer att få det svårt att klara vintern då hans mamma inte hann visa honom var han kan hitta ett vinterbete. Älgjakten pågår också i skogarna runt omkring Stora Vika ända tills 31 januari 2024.

Dagen efter att älgkon sköts tog jag, Maria Grönkvist, kontakt med ett flertal älgparker för att ta reda på om någon var intresserad av att ta hand om vår älgkalv. Jag fick kontakt med Grönåsen Älg & Lantdjurspark som sa att han var välkommen till dem, och sedan dess har vi tillsammans arbetat för att få till en flytt av kalven. Tyvärr har vi stött på hinder … 

RÄDDA ÄLGKALVEN I STORA VIKA NU!

En älgko i Stora Vika sköts ihjäl efter polisbeslut den 26 september. Detta med anledning av att älgkon efter att uppehållit sig i samhället en längre tid börjat göra utfall mot människor. Kvar lämnades en liten älgkalv.

Polisen har i efterhand sagt att Polismyndigheten inte skjuter djur i onödan och av den anledningen lät man älgkalven leva för att se om den skulle klara sig när mamman dödades. Älgkon och kalven hade bara uppehållit sig i Stora Vika med omedelbar omnejd sedan kalven var liten och han kände alltså inte till någon annan plats när mamman dödades. Om man hade hoppats att kalven snart skulle vandra ut i de större skogarna efter mammans död, så misstog man sig tyvärr.

Det sades även att en älgkalv ropar på sin mamma i 2-3 dagar för att sedan ge sig av. Den här kalven gick och ropade och letade efter sin mamma i en vecka innan han började gå lite längre bort än där mamman hade dödats. Han började då istället att leta efter mamman där de båda hade uppehållit sig tidigare.

Redan efter några dagar sades det sedan att jaktlaget tänkte skjuta kalven i samband med älgjaktens början den 8 oktober, vilket var 11 dagar efter att mamman sköts till döds. Argumentet var att om jaktlaget dödade Stora Vikas älgkalv under jakten så skulle han räknas som en av de tio älgkalvar som jaktlaget fått i tilldelning. Om han istället dödades, eller flyttades till Grönåsen Älg & Lantdjurspark utanför jakttid, skulle en annan älgkalv riskera att dödas under älgjakten.

Resonemanget innebär att man med flit valde att låta älgkalven gå och ropa och leta efter sin mamma i minst 11 dagar innan man hoppades kunna skjuta honom. Var det verkligen ingen som tyckte att det var en dålig idé? Vår älgkalv skulle alltså behöva må dåligt tills älgjakten skulle starta den 8 oktober så att en kalv i skogen - en kalv som varit med sin mamma hela tiden, och inte hade varit med om det vår kalv varit med om – skulle få leva?!

Vidare så haltar resonemanget eftersom om man väntar med att ta hand om Stora Vikas älgkalv till under älgjakten så behöver inte vår kalv dödas för att rädda en kalv i skogen. Då älgjakt handlar om att dra ner på antalet älgar i skogen fungerar även att flytta vår kalv till Grönåsen Älg & Lantdjurspark lika bra. Resultat blir då faktiskt en älg färre i skogen, och två älgar överlever jakten.


I Naturvårdsverkets vägledning om hantering av omhändertagna älgkalvar (NV-03914-17) går också att läsa:

Naturvårdsverket har i allmänna råd till tidigare gällande 39 § NFL 2002:18 skrivit att årskalv av älg som blivit moderlös bör av djurskyddsskäl avlivas under tiden fram till den särskilda jakttidens början, det kalenderår den föddes. Naturvårdsverket vidhåller den uppfattningen.”

Enligt Naturvårdsverket skulle alltså vår älgkalv ha dödats samtidigt som mamman.

I samma vägledning från Naturvårdsverket finns även information om hur man går tillväga om en djurpark eller älgpark önskar överta älgkalvar för att ta in dem i verksamheten med offentlig förevisning.

Om Polismyndigheten hade haft en rutin för hur de skulle hantera en moderlös älgkalv som endast bott i ett samhälle så hade Stora Vikas älgkalvs öde kunnat bli ett annat. Man måste inse att det är stor skillnad mellan en kalv som växt upp i ett samhälle och en som alltid bott ute i skogen – kalven i skogen är ju i sitt rätta element. En älgkalv som endast uppehållit sig i ett samhälle är ju också van vid människor och skulle mycket väl kunna anpassa sig i en älgpark istället för att bli dödad.

Man bör också betänka att älgkalven i Stora Vika med största sannolikhet var yngre än 4 månader när mamman dödades. Via fotografier, och det faktum att älgkon först visade sig med kalvarna – de var två från början – i Midsommarveckan, har han beräknats vara född omkring 8 juni. Det är stor skillnad i mognad mellan en kalv som t ex är född tidigt i maj och är 5 månader gammal och en som är yngre än 4 månader när mamman av någon anledning dödas i skogen eller som här i Stora Vika, i ett samhälle.

Det har varit ett antal turer när det gäller tillstånden som behövs för att få fånga in och flytta älgkalven till Grönåsen Älg & Lantdjurspark. Jakträttshavaren har hela tiden varit behjälplig medan Polismyndighetens krav inte har gått att möta, då de har gått stick i stäv med Länsstyrelsens krav och Naturvårdsverkets vägledning.

När namninsamlingen skapas så har det nästan gått sju veckor sedan älgkalvens mamma dödades i Stora Vika. De första två veckorna uppehöll sig kalven inom samhällets gränser, men han har sedan dess börjat röra sig lite längre bort än så. Han verkar fortfarande uppskatta samhället där han växte upp då han dyker upp då och då, men det bästa för honom vore att hålla sig borta från orten då risken annars är att han till sist går samma öde till mötes som sin mamma. Ute i skogarna utanför Stora Vika lever han på samma villkor som de andra älgarna i skogen, men där pågår också älgjakten ända tills 31 januari 2024.

Det allra bästa hade förstås varit att låta älgko och kalv vandra från orten tillsammans för att söka upp ett vinterbete, men så blev det tyvärr inte. Om det blir så att Stora Vikas älgkalv kommer att fortsätta att dyka upp i samhället då och då så behövs tillstånd av jakträttshavare, Polismyndighet och Länsstyrelse så att han får komma härifrån innan det händer något som troligtvis ännu en gång kommer att innebära ett polisbeslut om en avlivning.

VI SOM SKRIVER UNDER DEN HÄR NAMNINSAMLINGEN VILL:

a) att Polismyndigheten i Stockholm ska ge Grönåsen Älg & Lantdjurspark tillstånd att fånga in kalven enligt §30 Jaktförordningen (1987:905).

b) att Kronobergs Länsstyrelse ska ge tillstånd för Grönåsen Älg & Lantdjurspark att ta emot en viltfödd älgkalv och förevisa den i sin älgpark efter att Polismyndigheten i Stockholm har gett sitt tillstånd att fånga in kalven.

Jakträttshavaren i Stora Vika har återigen gett sitt medgivande att låta Grönåsen Älg & Lantdjurspark omhänderta älgkalven, men det är underförstått att kalven är lovlig att skjuta under älgjakten om han rör sig utanför Stora Vika samhälle där han är fredad nu. Marken i Stora Vika är ju klassad som oregistrerad hos Länsstyrelsen, vilket innebär att jakten endast pågick där de fem första dagarna av älgjakten.
(Edit: 2024-01-31 Älgjakten är över för den här gången.)

Enligt jaktlagstiftningen är det olagligt att ta hand om vilda djur. Det händer dock att älgparker får tillstånd att ta hand om moderlösa viltfödda älgkalvar och situationen för vår älgkalv i Stora Vika är så speciell att ett undantag borde gå att få. Han är inte skyldig till något annat än att ha haft oturen att födas här i Stora Vika.

********************************************************************

Facebook-gruppen: Rädda älgkalven i Stora Vika nu!
https://www.facebook.com/groups/algkalven

Grönåsen Älg & Lantdjurspark
Facebook: https://www.facebook.com/gronasenalg
Webbplats: https://www.gronasen.se/

Läs om älgkon Fabbe (Fabbiola) som var över 1½ år när hon äntligen fick komma till älgparken på Räntemåla Gård efter att ha gått i trädgårdarna i Rödeby, Blekinge sedan hon var liten och blivit moderlös efter en bilolycka. 
https://www.arbetarbladet.se/2011-02-16/fabbe-ger-arkesjo-nytt-hopp?fbclid=IwAR0R0RDWdY_zdr0XvdXZNaAF1tsbG8tyqhgEDr8DZ_JWF5Z6KEhrZmUPqZo

SVT lokalnyheter i Stockholm - video och artikel 2023-10-26
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/ensam-algkalv-engagerar-nynasbor-vill-ordna-nytt-hem-i-smaland--cphwlz?fbclid=IwAR2pJRmIlD4r4frh_I_y3xAXj-vNQwm74FxdjA2trzu7SiSqiiKTn_u2rVo

SVT lokalnyheter i Stockholm på Facebook – bläddra ner till inslaget som publicerades den 26/10
https://www.facebook.com/svtnyheterstockholm

SVT lokalnyheter i Småland - video och artikel 2023-10-26
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/darfor-vill-algparken-i-kosta-ta-emot-ensam-algkalv-fran-nynashamn--xy6abe?fbclid=IwAR1UWCcQRrqV6Ybs5phwpzME5g3s0f6QTAc5DwA6ocwd827M0yC8tlfznRs

SVT lokalnyheter i Småland på Facebook – bläddra ner till inslaget som publicerades den 26/10
https://www.facebook.com/svtnyhetersmaland

SVT lokalnyheter i Småland - video och artikel 2023-11-13
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/moderlosa-algkalven-far-skjutas-blir-ingen-flytt-till-kosta--a5nhha

SVT lokalnyheter i Småland på Facebook – bläddra ner till inslaget som publicerades den 13/11
https://www.facebook.com/svtnyhetersmaland


kalven-anne-lie-rusak-fix1.jpg


Maria Grönkvist - Rädda älgkalven i Stora Vika nu!    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Maria Grönkvist - Rädda älgkalven i Stora Vika nu! lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...