PROTESTLISTA MOT BERGTÄKT I FRISTAD

Kära Fristads- och Gingribor!


Vill du också protestera mot en bergtäkt i Fristad/Gingri? Välkommen att bidra med din namnunderskrift!

 

karta_bergtäkt.jpg

Det tänkta området för bergtäkten utmed länsväg 1803


Bergtäkten är tänkt att vara belägen en bit från Fristads kyrka, utmed länsväg 1803 och ned i sluttningen mot Gingri och kommer vara aktiv i 25 år. I täkten ska bedrivas verksamhet varje vardag 07.00 – 16.00. Sprängningar kommer ske 6 – 8 gånger per år. Knackning och krossning av sten kommer att ske dagligen.

Det här är direkta effekter som en bergtäkt innebär för vår närmiljö:

  • sänkt grundvatten för många fastigheter och därmed sinande brunnar
  • försämrad luftkvalitet på grund av dieselaggregat som kommer vara igång alla vardagar
  • konstant buller och damning
  • ökning av transporter med tung trafik
  • sänkning av mark- och fastighetsvärden, och gör Fristad/Gingri mindre attraktivt
  • påverkan på djur och natur
  • befintliga verksamheter kan behöva flytta alternativt stänga
  • eventuellt fler oförutsägbara effekter på grund av klimat- och miljöpåverkan

En bergtäkt hämmar Fristads expansion och riskerar leda till att serviceorten blir en mindre attraktiv plats att bosätta sig på. Den bidrar inte heller med någon ekonomisk utveckling för orten och ger oss inte några arbetstillfällen.

Kan vi tillåta en ensam aktör påverka en hel bygds framtid?
Tack! Vi uppskattar ditt bidrag!

Hälsningar
Projektgruppen mot bergtäkten i samarbete med Framtid Fristad

Källa: MMDs mål nr M 5256-21. Ansökan, som är offentlig handling, finns i sin helhet att läsa hos aktförvaltaren i Borås Stad. För kontaktuppgifter kontakta Framtid Fristad info@framtidfristad.se

Synpunkter skickas till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg eller via e-post mmd.vanersborg@dom.se . Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress. Ange också domstolens målnummer M 5256-21.
 
Obs! När du skrivit under namninsamlingen kommer ett mail skickas till din angivna e-postadress där du behöver bekräfta att det är du som skrivit under namninsamlingen. Det är viktigt att du bekräftar detta så din namnunderskrift kommer med på listan. 

framtid_Fristad_349C_line.png

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Framtid Fristad kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 1000 människor.

Läs mer...