Protestera mot Naturvårdsverkets beslut att skjuta vattensköldpaddor!

Naturvårdsverket har med start i juni 2019 gett jägare i uppdrag att fånga in och skjuta vattensköldpaddor som haft oturen att överges utomhus. Djur ska varken behöva lida eller avlivas på grund av människors bristande ansvar. Vi protesterar mot Naturvårdsverkets drastiska belsut och uppmanar dem och regeringen till att hitta ett mer etiskt och djurvänligare alternativ! 

turtle-2390825_960_720.jpg

Sedan augusti 2016 räknas Trachemys scripta med dess tre underarter (rödörad, gulbukad och gulörad vattensköldpadda) som invasiv art av EU. Det är därför förbjudet att föda upp, köpa, sälja, byta eller överlåta dessa djur inom unionen.

Vattensköldpaddorna har tidigare varit lätta att införskaffa som husdjur. De har därför påvisats sporadiskt i vattendrag (främst i urbana miljöer), på grund av att de tråkigt nog släppts ut av människor som tröttnat på dem. I vissa fall kan de också ha rymt och har ägare som saknar dem, vilket problematiserar detta belsut ytterligare. 

Enligt Naturvårdsverket själva är negativ påverkan från sköldpaddorna i Sverige begränsad. Det är för kallt på våra breddgrader för att de ska kunna föröka sig, och sköldpaddorna kan alltså inte etablera sig här. Flera har blivit upprörda och tycker det är absurt att resurser ska riktas till att starta ett utrotningsprojekt mot dem. 

En stor anledning till att utrotningsprojekt bedrivits i till exempel Spanien har varit att inhemska sköldpaddsarter konkurrerats ut, något som inte ens existerar här då Sverige inte har någon inhemsk sköldpaddsart i faunan. När skillnaden mellan länder i Syd- och Centraleuropa och Skandinavien är så pass påtagliga kan det ifrågasättas att klassa dem som en invasiv art även i EU:s nordliga länder.

Problemet är knappast så brådskande eller omfattande att mer etiska alternativ inte kan ses över istället. Eftersom det blivit förbjudet att ta in djuren i unionen och sälja och föda upp dem är det logiskt att antalet individer i landet kommer avta. De som fortfarande har sköldpaddor i fångenskap sedan innan beslutet fattades i augusti 2016 får ha dem kvar. Huvudsaken är att de hålls i så kallad sluten förvaring, vilket innebär att de inte släpps ut eller reproducerar sig. Det borde omfatta även de sköldpaddor som haft oturen att bli övergivna.

I andra europeiska länder där opinionen varit stor mot att döda djuren har sköldpaddorna placerats hos så kallade rescue centers. Det borde inte vara omöjligt att placera sköldpaddorna hos till exempel djurparker, tropikarium, naturbruksgymnasium eller andra ställen som kan garantera att djuren hålls i sluten förvaring livet ut.

Sköldpaddorna kan inte hjälpa att de hamnat där de är. Djur ska varken behöva lida eller dödas på grund av människors vårdslöshet. Det är vår moraliska skyldighet att ta ansvar för vattensköldpaddorna på ett bättre sätt, när det är människors handlingar som satt dem i den här situationen. Vi protesterar mot Naturvårdsverkets drastiska belsut och uppmanar dem och regeringen till att hitta ett mer etiskt och djurvänligare alternativ! 

Skriv under och dela vidare. Listan är tänkt att lämnas till generaldirektör Björn Risinger på Naturvårdsverket och miljöminister Isabella Lövin.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Annie Karlsson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...