Protestera mot att Svenskar är utsatt för diskriminering i sitt eget land. Samhällskontraktet hålls inte. Demokratin och Yttrandefriheten undertrycks. sändas till ordförande i Europeiska kommissionen

Vi i Sverige har fått nog. Vi diskrimineras i vårt eget land. Migranter och papperslösa  går före i vårdköer, får billigare läkar- och tandläkarbesök. Migranter har förtur på bostäder. 

Yttrandefriheten är trängd och demokratin satt ur spel. Våra politiker skänker våra pengar till utländska institutioner och terrorister.

Våra lagar är inte giltiga för migranter de döms alltid lindrigare än Svenska gärningsmän .

Nu vill de spara på våra äldres omvårdnad genom att sänka värmen och dra in den varma maten.

Vi vill inte längre bekosta alla migranters uppehåll. Många Svenska kommuner står inför konkurs.

Sveriges ekonomi står inför en bankrutt.

 

 
Facebook