Protest mot placeringen av en solcellspark i Löberöd

Detta är en namninsamling för oss som protesterar mot förslaget av placering av en solcellspark på 60 hektar, större än hela Löberöd, på tomt Löberöd 1:184 (mossen).
Mossen är en viktig våtmark och viktiga djurarter drabbas av placeringen här. Solcellsparken kommer att vara inhägnad och därmed blir allemansrätten inskränkt.
Mossen är en "naturlekplats" för barn, året runt, när allt grönskar bygger man träkojor och under vintern leker man på isarna.
Denna enorma solcellspark ska placeras 25 m från enskilda fastigheter som därmed blir direkt drabbade med en förstörd omgivning och utsikt samt en värdeminskning av sin fastighet. 
Solcellsparken gynnar inte Löberöd och våra invånare ur något aspekt. Elpriset har inge påverkan för oss invånare och särkilt inte under vinterhalvåret då vi behöver det som mest.

IMG_96651.jpeg

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Jessica Lotorn lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...