Protest mot omläggning av buss 300/330 i Härryda/Marks kommuner

Du som protesterar mot Västrafiks förändringar av busslinjerna 300 & 330 fr om m 151213 i Härryda och Marks Kommuer, skriv under HÄR!

Låt oss visa att vi tillsammans kan påverka!


Kjell Alexandersson    Kontakta namninsamlingens skapare