Protest mot nedläggning av Tunets Bad&Sport hall.

Denna namninsamling skapades på initiativ gruppen "Rädda Tunets Bad&Sport" för att försöka stoppa nedläggningen av Tunets Bad&Sport hall.

Gruppen har tagit del av besiktningsprotokoll och beslutsunderlag och även gjort en egen besiktning av anläggningen och funnit ett flertal felaktigheter och antaganden.

Detta beslutsunderlag stod som grund för att driva igenom ett beslut i fritidsnämnden och framställde Tunets Bad&Sport som skrotfärdigt vilket den inte är.
Facebook