Protest mot nedläggning av Kommunikationsprogrammet och Kreativt Skrivande Kurserna vid Högskolan i Gävle

Vi vill kraftigt protestera mot planerna på att lägga ned Kommunikationsprogrammet och Kreativt skrivande-kurserna vid Högskolan i Gävle.

En utbildning som är viktig för många människor och på många olika sätt. Som student får man möjligheten att utveckla sin kreativa ambition i ett professionellt sammanhang. Det är oerhört svårt att hitta sådana utbildningar, och att ha det i en kommun som Gävle, som förespråkar mångfald och utveckling, är en ynnest.

Dessutom får man samtidigt läsa in en examen i ett etablerat ämne (Medie- och kommunikationsvetenskap) som ger tillgång till den breda arbetsmarknad som media, kommunikation och digitala kanaler idag utgör. Vad är väl en stad utan journalister eller en stad som inte kan skryta med framtida författare? Många av oss studenter ser tiden på de här kurserna som avgörande för vilken inrikting livet sedan tar. Och avgörande för att vi får möjligheten att jobba med det vi är bäst på.

Det verkar förhastat att handplocka en populär utbildning för nedläggning, och använda ursäkter som visar på att man inte tycker att den "passar in" i det akademiska fältet. Utbildningen uppfyller alla krav för att bedrivas på högskolenivå, så här är det troligtvis beslutsfattare som vill driva Högskolan i Gävle mot en miljö där alla studenter inte kommer att ha en plats. 

Så, lägg inte ned den. Låt fler studenter gå den och hitta sin väg ut i livet. Kreativitet och kritiskt tänkande i kombination är precis det som behövs inom det snabbt föränderliga kommunikationsfältet idag. Lägg inte ned den, eftersom vi ska fortsätta att ha ett brett utbildningsutbud på länets största lärosäte. Lägg inte ned den, utnyttja istället kunskapen vi besitter, och låt oss lära er hur man bäst kommunicerar digitalt. Ett behov som vuxit enormt de under de senaste årens pandemi. Vi ber dig att skriva under, för oss som studerar den, för de som har studerat den, för alla som kan komma att vilja studera den, och för ett inkluderande samhälle. 


Anna Siekas Englundh/ Student på Högskolan i Gävle    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Anna Siekas Englundh/ Student på Högskolan i Gävle lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...