Protest mot indragna bussturer till och från Nässjö kommuns kransorter.

Sketch_1596625987319.jpg

Vi KRÄVER bättre kommunikationer till och från Nässjö kommuns kransorter.

De senaste åren har det blivit allt svårare att åka kollektivt inom Nässjö kommun, indragna bussturer främjar inte en levande landsbygd, det främjar inte heller vår redan nu utsatta miljö.

För att kunna leva, bo och verka i Nässjö kommuns kransorter krävs det en ordentlig kommunikation i form av bussar och tåg.

Med de tidtabeller som JLT numera erbjuder oss som inte ens har tillgång till tåg, blir det näst intill omöjligt att ta sig till och från arbetsplatsen. Att sedan kunna ta sig till Centralorten för att uträtta ärenden, och ta del av service, nöjes och kulturliv är bara till att glömma.

Det är inte konstigt att färre väljer att förlita sig på kollektivtrafiken.

Boende utmed följande linjer berörs alla på ett eller annat sätt.
R119 Nässjö-Tenhult-Huskvarna
(Äng och Forserum)

R130 Jönköping-Tenhult-Malmbäck

R311 Nässjö-Malmbäck
(Fredriksdal)

R312 Nässjö-Bodafors
(Grimstorp)

R313 Nässjö-Sandsjöfors
(Stensjön)

R314 Nässjö Flisby
(Anneberg och Solberga)

R320 Nässjö-Eksjö
(Ormaryd)

R321 Nässjö-Eksjö
(Anneberg och Solberga)

R343 Nässjö-Vetlanda
(Stensjön)

På flera av dessa linjer är även helgtrafiken indragen (lördagar-söndagar).

De riktigt stora förlorarna är boende i Grimstorp, Sandsjöfors, Flisby, Fredriksdal, Äng och alla busshållsplatser på väg till dessa kransorter, som endast trafikeras av en enda busslinje.

På dessa orter stannar det dessutom inga tåg.

På JLT's hemsida sida kan man läsa följande:

"Vårt  uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och utveckla kollektivtrafiken. Uppdraget utgår från Region Jönköpings vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” och ett bra liv förutsätter bland annat goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det innebär att vi med ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda våra resenärer en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter.
Kollektivtrafiken ska ses som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke om våra resenärer och vår omvärld."

Detta anser vi att JLT har misslyckats med på varje punkt.

Vi KRÄVER därför betydligt bättre kommunikationer till och från Nässjö kommuns kransorter.

Gör om, gör rätt!

 

Grimstorps Idrotts- och Samhällsförening

Bodafors Samhällsförening


Grimstorps Idrotts- och Samhällsförening    Kontakta namninsamlingens skapare