Stoppa den förestående exploateringen av Sångarlunden i stadsdelarna Höglandet och Olovslund, Bromma.