Ställ Länstyrelsen till svars för denna inhumana slakt!