Rödskog skola: Vanhempien tiedote nämnden Svenska rum:lle