Ett barn med npf ch dess rättigheter i en skolmiljö