Bevara och utveckla Amazon i Flen

Integritetspolicy för namninsamlingen "Bevara och utveckla Amazon i Flen"

Personuppgiftsansvarig

Anne Sjöberg (Sverige)

Kontakta namninsamlingens skapare

Kontakta namninsamlingens skapare

Ändringar i vår integritetspolicy

Vår integritetspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi rekommenderar att du läser igenom den regelbundet.

Hur behandlar ni mina personuppgifter när jag skriver under en namninsamling eller redigerar min underskrift?

Vilka personuppgifter behandlar ni om mig och hur samlar ni in dem?

 • Personuppgifter som du själv tillhandahåller
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Plats
  • Land
  • E-postadress

Vilka är de rättsliga grunderna och ändamålen för behandling av personuppgifter om mig?

 • Ditt samtycke för dessa ändamål:
  • För att genom e-postutskick hålla undertecknaren uppdaterad om hur framställan fortskrider.
  • För att överlämna den information som du har lämnat på formuläret för underskrift till följande parter:
   • För att överlämna den information som tillhandahålls av undertecknaren till beslutsfattarna.
   • FKAB Flen Kommunfastigheter AB
   • Flens kommun

När behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt medgivande har du rätt att dra tillbaka detta närsomhelst.

Hur länge kommer ni att lagra mina personuppgifter?

Upphovspersonen till denna namninsamling har enligt personuppgiftsbiträdesavtalet åtagit sig att göra en årlig översyn för att fastställa om det fortfarande finns en rättslig grund för att fortsätta behandla undertecknarnas personuppgifter.

Databehandlare

 • Skrivunder.com (Petitions24 Oy) provides the technical platform to host the petition and processes the information the signatories have provided on our instructions. Privacy policy of Skrivunder.com.

Registrerades rättigheter

 • Rätt att få information om behandlingen av deras personuppgifter
 • Rätt till tillgång till sina uppgifter
 • Rätt till rättelse av deras uppgifter
 • Rätt till radering av deras uppgifter och att bli bortglömd
 • Rätten att begränsa behandlingen av deras data
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att invända mot behandlingen av deras data
 • Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandlingBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...