Bevara Kulturhuset, Polketten och dansbanan i Halmstad