Plastinsamlingskärl till karis centrum.

I dagens värld har plast blivit ett växande naturproblem. Som ansvarskännande konsument förutsättes du därför returnera din plast till ett insamlingskärl för återanvändning. För att underlätta insamlingen och undvika onödig bensinanvändning är det av stor vikt att insamlingskärlet finns centralt beläget och gärna i nära anslutning till en dagligvarubutik. Detta är i dag inte fallet i Karis. För att spara på miljön och underlätta möjligheten till insamling av plast kräver vi därför ett insamlingskärl för plast i centrum av Karis stad. 


Carola Gustafsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Carola Gustafsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...