PENSIONSUPPRORET

PENSIONSUPPGÖRELSEN.

 

Nu har pensionsgruppen kommit med ett resultat som fått stor kritik i olika media. Vi vill här framföra VÅRA synpunkter, varför hela utredningen bör göras om, och GÖRAS RÄTT.

 

- Gruppen har bestått av EN representant för varje parti i riksdagen förutom SD och V, SOM INTE FICK VARA MED!! Socialdemokraterna däremot hade TRE representanter.

ÄR DETTA DEMOKRATI???

 

- De 258 MILJARDER KRONOR som lånats från pensionsfonderna på 1990-talet, har inte betalats tillbaka, dessutom har årligen överförts flera miljarder kronor från pensionsfonderna till statskassan. Hade alla dessa pengar återförts, hade det inte funnits 355 000 fattigpensionärer i Sverige, bromsen hade inte slagit till och pensionsåldern hade inte behövts höjas.

 

DÄRFÖR KRÄVER VI, SOM BYGGT VÅRT FOSTERLAND SVERIGE:

 

1. Att vår pension skall stå i proportion till lönerna, ingen pension skall vara under 21000,-/månad före skatt! Dvs ca 15000,-/mån efter skatt, för den som arbetat i Sverige minst 40 år. Har man arbetat kortare tid i Sverige, reduceras pensionen med 1/40 för varje förlorat år. Dessutom skall pensionen följa med löneutvecklingen. Nu har den inte gjort det under många år, detta skall vi kompenseras för.

 

2. Som arbete skall även räknas den tid som Svensk medborgare varit sjukskrivna, haft A-kassa, de som varit hemma och passat egna barn eller nära anhörig som ej kunnat klara sig själv, förtidspensionärer samt de som gjort allmän värnplikt i Sverige.

 

3. Staten SKALL låta förvalta avsatta pensionsmedel på bästa sätt, den enskilde medborgaren skall inte få sämre pension för att hen inte är en börshaj. Lånade belopp skall omgående återbetalas till fonderna, med gällande marknadsränta. Nya låneuttag skall INTE medges.

 

4. Pensionsåldern skall ligga kvar på tidigare nivåer.

 

5. Har Staten inte tillräckligt med kapital för detta, SKALL man skära i andra utgifter, i stället för att pensionärerna skall få stå för fiolerna då det går dåligt för landet pga felaktiga, kostsamma beslut fattade av regering och riksdag.

 

Detta är en uppmaning, skriv under, dela, sprid på alla lämpliga forum. Nu är det vår tur att få ta del av ”de fulla ladorna”!!!

 

NÄR NI SKRIVIT UNDER, GLÖM EJ ATT BEKRÄFTA PÅ DET MEJL SOM NI FÅR!!! Först då räknas underskriften.

 

Vill Ni följa vad som händer med skrivelsen? Gå då med i FB gruppen ”Gärna medalj, men först REJÄL PENSION”. Där kan vi gemensamt uppdatera vad som händer samt när skrivelsen överlämnas till makthavarna!!