Passkravet - eritreansk familj

Vi är ett flertal Eritreaner med permanent uppehållstillstånd här i Sverige (som flyktingar eller skyddsbehövande).  Gemensamt för oss alla är att våra makar som lever utanför Sverige inte får förena sig med oss. Deras ansökan om anhöriginvandring avslås av migrationsmyndigheterna med motiveringen att våra makar inte kunde styrka sin identitet. Migrationsmyndigheterna kräver att just våra makar måste styrka sin identitet genom hemlandspass. Andra hemland dokument som tillsammans skulle kunna styrka identitet våra makars identitet accepteras inte. Inte heller tillåts våra makar styrka sin identitet genom vittnen som inte har svenskt medborgarskap.

Eritreaner som flytt hemlandet och lever i ett annat land kan inte få hemlandspass med mindre än att de skriftligt erkänner att de begått brott mot nationen Eritrea och accepterar motsvarande straff som skall avtjänas i sinom tid. Utöver det måste de förbinda sig att betala två procent skatt från sin inkomst i utlandet.  De som flytt landet efter andra hälften av 2018 får inte ens denna möjlighet för att skaffa sig pass. 

Dessa svårigheter är välkända och har konstaterats av flera Svenska organisationer såsom migrationsöverdomstolen, migrationsverket, utrikesdepartementet samt andra internationella organisationer såsom Amnesty International, Human Rights Watch, och OHCHR (UN Human rights Council) osv.

I övrigt gäller att migrationsmyndigheterna inte alltid kräver hemlandspass för att styrka identitet. Visa anhöriga till Eritreaner har fått dispens från kravet med motiveringen att familjen var bildat innan den som bor i Sverige flydde hit. Visa medborgare från andra länder än Eritrea har också fått dispens med motiveringen att det inte finns fungerande stat i ursprungslandet. I stället räcker det för dessa att de gör sin identitet sannolikt på andra sätt än både passport och dokument från hemlands myndigheter.

Våra makar har gjort allt som står i deras makt för att skaffa sig hemlandspass. Tyvärr är tyrannen och hans bödel som de flytt ifrån inte intresserade av att intyga deras identitet. Detta menar vi är inget konstigt då tyrannen och bödeln är snarare kända för att vara ute efter att sudda ut och helst utrota sina offers identitet. 

Om våra makar förvägras hemlandspass, om dokument från hemlandet som skulle visa identiteten avvisas summariskt, och om det inte tillåts andra sätt att styrka sin identitet är det en märklig situation vi och våra familjer försätts i.

Än märkligt blir det när andra grupper från vårt land och andra medborgare från andra länder får styrka identitet utan hemlandspass och hemlands dokument. Rätten till familjeliv är grundläggande mänsklig rättighet. Och de orimliga krav som ställs på våra makar menar vi är mycket märkliga för att komma från det land som utmärker sig för att försvara de mänskliga rättigheterna.

Vi uppmanar därför att de statliga institutionerna inser

1-      att en individ inte kan tvinga staten att ge henne identitetshandlingar

2-      att det är orimligt att visa får undantag men inte vi och tillåter våra makar göra sin identitet sannolikt genom vittnen och andra handlingar.

( Skrivunder bara om du bor i Sverige).


Eritreansk familj    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Eritreansk familj överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook