Överklaga beslutet om flytt för Skuru förskola

Skuru förskola är en trygg, populär och välfungerande förskola med fantastiska pedagoger och en idyllisk utemiljö. Nu har beslutet tagits av skolledningen att flytta vår älskade förskola i nuvarande lokaler och tränga ihop barnen med barn från Skogsstigens förskola i Skuru Skolas lokal "röda huset".

Beslutet innebär att 120 barn får trängas på en 900 kvm utegård som idag inte är anpassad för småbarn där hälften av ytan består av en brant sluttning. Det blir även svårare åtkomst vid lämning och hämtning med bil. Röda huset är just nu en byggarbetsplats och ligger i nära anslutning till Skuru skola med elever upp till 9an. Det har heller inget eget kök. Framförallt kommer det bli en förskola med betydligt fler barn.

Beslutet om att flytta förskolan pga att lokalerna är i dåligt skick är inte genomtänkt. Har fastighetsskötaren fått en chans att förbättra inomhusmiljön genom påtryckningar från skolledningen? Går det att renovera förskolan (förbättra ventilationen) för att få behålla utegården och det lilla barnantalet som varit en av de största anledningarna varför många föräldrar valt Skuru förskola?

Föräldrarnas, barnens och pedagogernas perspektiv har inte alls inhämtats i detta beslut och att förskolans inomhusmiljö skulle vara så dåligt var en nyhet för många föräldrar.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Frida lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...