Övergångställe och cykelöverfart - Rödvägen, Hönö

Nuläge: Rödvägen har idag inte något övergångställe, inte heller någon cykelöverfart. Vägen korsas varje vardag av många skolbarn, både till fots och med cykel. Rödvägen är en väg med många hushåll och även med en stor välbesökt matvarubutik. Detta medför att vägen dagligen trafikeras av många mopeder och personbilar, vägen trafikeras även av kollektivtrafik var 30:e minut dag- och kvällstid. Rödvägen har hastighetsbegränsningen 30km/h. På bilden nedan så markeras hållplatserna Lapposandsvägen (till vänster) och Rödvägen (till höger).

rödvägen_2_målad.png

Vid busshållplats Rödvägen finns det inte något övergångställe med vägmarkeringar eller Herr Gårman-skylt. Se bild nedan.20210613_133237.jpgVid busshållplats Lapposandsvägen finns det inte något övergångställe med vägmarkeringar eller Herr Gårman-skylt. Se bild nedan.20210613_154427.jpg

 

Önskat läge: Rödvägen får ett övergångställe och cykelöverfart med farthinder intill korsningen Vinkelvägen/Rödvägen. Övergångstället skall vara utrustat med vägmarkeringar samt vägskyltar. Rödvägen bör även vara utrustad med en hastighetsdisplay som varnar förarna om hastigheten för vägen överskrids. Bilden nedan är ett montage som visar ett förslag på placering av övergångstället, cykelöverfarten samt farthindret. Gång- och cykelvägen från korsningen till övergången bör även vara tydligt markerad eller upphöjd. Den gröna linjen markerar den väg som barnen kan cykla och gå säkert över vägen. 

From hösten 2021 börjar även överflyttningen av lågstadiet från Hedens skola till Bergagårdsskolan. Detta innebär att det är fler barn i lågstadieåldern som kommer att behöva korsa Rödvägen än tidigare.

Detta medborgarförslag kommer att skickas in till Öckerö kommun den 30 juni. Nästa kommunfullmäktige är den 9 september 18:15.

zoomad_målad.png


Josephine Sundgren    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Josephine Sundgren lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...