Öppna Public service för obekväma sanningar

Vi som vart med och debatterat på debatt.svt.se märker att modereringen blir hårdare och hårdare.

Kommentarer som ej strider mot de av svt's uppsatta regler tas bort utan förklaring. Debatten blir helt söndertrasad då kommentarer skrivna av, vad som generellt anses vara av vänster och eller feministkaraktär tillåts stå kvar. Då SVT är ett publicservice företag som finansieras av skatter måste allas röster få komma fram i debatten. Jag har varit i kontakt med SVt som lovade att se över modereringen, men ännu har inga förändringar skett. Det verkar också som att vissa arbetsskift är tuffare än andra, vilket tyder på åsiktsmoderering snarare än regelmoderering.

Det ska i ärlighetens namn nämnas att det kan bero på en svans av illvilliga människor som inte har något bättre för sig att göra än att klicka på anmälknappen, de tysta "terroristernas" verktyg.

Det är dags att även obekväma sanningar får komma till tals även om de strider mot den gällande politiska korrektheten. I år är det valår och det är enormt viktigt att alla får komma till tals oberoende av social status eller utbildningsnivå. Alla människors röst är viktig. Till skillnad från andra petitioner kommer alla kommentarer att lämnas orörda, så länge de inte strider mot de regler SVT har. Jag anser det vara lämpligt att visa hur jag tolkar SVT's regler.

 

Efter att jag lagt ut denna petition har SVT gjort vissa förändringar. De har tillsatt en dialogredaktör. Ska vi se den tjänsten som en dialogpolis? Vidare är debatten öppen mellan 09.00 - 17.00. Detta innebär att debatten är begränsad till kontorstid, vilket omöjliggör en seriös debatt. Debatten måste vara öppen dygnet runt så att alla människor kan komma till tals. Oavsett så är det enormt viktigt att alla åsikter får komma till tals, inte enbart de sk. antirasisternas och feministernas åsikter.

MVH

En vanlig människa som är bekymrad över dagens debattklimat.