Öppet brev till styrelseordförande vid Karolinska Universitetssjukhuset angående KP.

Bäste Styrelseordförande Göran Stiernstedt  

Det är med bestörtning och förvåning vi erfar att Docent Karin Pettersson skiljts från sin tjänst som överläkare och sektionschef vid Karolinska Universitetssjukhuset som hon innehaft sedan 2002. Hon är en ledande person inom svensk obstetrik, och har en mycket viktig roll som förebild och ledare inom denna verksamhet. Förutom att vara senior och ansvarig obstetriker vid Karolinska Universitetssjukhuset så har hon haft många nationella och internationella förtroendeuppdrag som bl.a ordförande för perinatal ARG (12 år) inom Svensk Förening för Gynekologi och Obstetrik som organiserar Sveriges samtliga obstetriker. Vidare är hon redaktör för Infpreg och är drivande i detta kunskapscentrum med mer än 25.000 unika användare per månad. Hon var specialsakkunig inom obstetrik inom SLL under 8 år. Hon har förtroendeuppdrag inom bla Folkhälsomyndighetens grupp kring gravida och infektioner samt i Referensgruppen för antiviral terapi.

Hon har handlett tre doktorander och handleder fn fem kliniska doktorander.

Hennes insatser inom svensk obstetrik har inneburit att hon belönats med flera priser där hennes viktiga arbete erkänts och prisats. Hon erhöll 2021 Håkan Mogrens stipendium (viktiga medicinska insatser) och Berndt Kjessler priset 2023 med motiveringen ¨Karin har under många år lett och utvecklat perinatal-ARG till en aktiv nationellt samordnande kunskapsbank för Sveriges obstetriker och barnmorskor. Under pandeminsförsta år 2020 var hon en ovärderlig trygg resurs för Sveriges obstetriker under SFOGs webträffarnär vi inte visste vidden av vad som komma skulle. Med sitt engagemang i Inf-pregoch i akademin, med fötterna stadigt på förlossningsgolvet,har Karin alltidlevererat.¨

Karin Petersson åtnjuter därför ett ytterst solitt renommé, och hon betraktas som en mycket kompetent och viktig kollega. Det är därför svårt att förstå att hon nu anklagas för att vara illojal mot Karolinska Universitetssjukhuset. Vi har svårt att tänka oss en mer lojal och ärlig arbetskamrat. Hennes arbetsinsats har sedan många år varit oerhörd med en hög grad av tillgänglighet både lokalt och nationellt.

Obstetriken inom Karolinska Universitetssjukhuset har under senare år genom gått en rad chefsbyten med uppenbara samarbetssvårigheter och konflikter. I denna svåra period har Karin Pettersson alltid varit lojal gentemot verksamheten, och ibland varit tvungen att föra personalens talan, och informera sjukhusledningen om uppenbara missförhållanden. Det är svårt att bortse från detta nu när hon på ytterst vag grund anklagas för illojalitet. Det stämmer helt enkelt inte med den kollega som vi så väl känner, och de skäl som anförts räcker helt enkelt inte till ett avsked. Vi vädjar därför till dig att styrelsen tillsätter en opartisk utredning i denna fråga. Det berör inte bara Karin Pettersson som person utan hanteringen av detta ärende kan ha långgående konsekvenser för möjligheten för Karolinska Universitetssjukhuset att i framtiden driva en framgångsrik förlossningsverksamhet och riskerar att påverka hela Karolinskas renommé som arbetsgivare.

Marie Blomberg             Henrik Hagberg                  Magnus Westgren

Professor, Överläkare     Professor, Överläkare          Pensionerad Professor

ABH                              Prodekan                           fd överläkare     

Linköpngs Universitet     Sahlgrenska Akademin        Karolinska Institutet