Öppet brev gällande upprustningen av Landskrona Idrottsplats

Öppet brev!

Det är nog ingen som har undgått att Karlslundsområdet genomgår en ordentlig upprustning med ny ishall, nytt bad och framförallt en upprustning av Landskrona Idrottsplats. Detta inlägg riktar sig till dig som är BoISare eller skattebetalare i Landskrona Stad. Läs igenom texten, håller du med oss? Vill du stötta detta förslag och signera med ditt namn så skriv under!

Hej!

Till den det berör: Projektgrupp för ombyggnaden av Landskrona IP, politiker och tjänstepersoner/ansvariga på Landskronas kommun.

Det har kommit till vår kännedom om de planer som finns för ombyggnaden av Landskrona IP framöver. Det är ett viktigt arbete som kräver stor omsorg och samsyn då idrottsplatsen betyder mycket för många människor i och utanför kommunen och inte minst för att rusta inför klubbens framtida återkomst till den högsta elitfotbollsnivån.

Avsiktsförklaringen som ska ligga till grund för den upphandling av entreprenad som ska ansvara för ombyggnaden väcker oro inför framtiden. Inte bara dess innehåll, utan kanske framför allt dess fullständiga avsaknad av förankring och dialog med de som faktiskt ska besöka den färdigställda arenan.

Landskrona IP lockar tiotusentals kommuninvånare och besökare, supportrar såväl som sponsorer, varje säsong. I och med att klubben nu även har ett elitsatsande lag på damsidan och en växande ungdomsverksamhet så är ambitionen att fler ska inkluderas i den gemenskapen. Att från er sida driva ett projekt helt utan insyn och vilja att diskutera känns både oacceptabelt och oansvarigt.

Vi, ett större antal kommuninvånare och besökare av IP, förfäras över det initiala underlag som tagits fram för hur den nya arenan är tänkt att projekteras. Projektgruppens behovsbedömning ur ett kommuninvånarperspektiv tycks helt ha uteblivit i sammanhanget, även fast Landskrona BoIS sportsliga ledning och styrelse verkar ha fått visst utrymme för önskemål av ytor.

En ombyggnad av anrika Landskrona IP, som dessutom fyller 100 i år, kräver försiktighet och ett stort mått av finess när det kommer till utformning och gestaltning. Inte minst för publikupplevelsen och för att skapa en arena av modernt snitt för framtiden.

Önskvärt är att Landskrona IP:s yttre fundament såväl som inre utformas till en identitetsskapande plats som landskroniterna kan känna sig stolta över även framöver.

Villkoren som ställts upp i avsiktsförklaringen och de idéskisser som tagits fram upplevs utåt som en halvmesyr och lågbudgetlösning som egentligen bara syftar till att uppfylla minimumkraven som Svenska fotbollsförbundet kräver.

Eftersom att investeringen tydligt syftar till möjliggöra en ”modern arena” för framtiden så anser vi att det finns ett antal punkter som inte går att bortse från för att uppfylla just det. Dessa listas nedan.

1. Arenan bör vara sammanbyggd utan öppna hörn
2. Faciliteter såsom exempelvis supportertorg/bar under tak för hemmasupportrar
3. Brantare och närmare belägna läktarsektioner som möjliggör en bättre publikupplevelse för hemmasupportrar
4. En tydligare fördelningen av ståplatser till fördel för hemmapubliken sett till antal och placering
5. Renoveringens huvudfokus bör ligga på att göra IP till en bättre plats för hemmasupportrarna

Med det sagt så finns det samtidigt en förståelse för klubbens och kommunens ekonomiska begränsningar som givetvis påverkar vad som är möjligt. Men det tål att tänkas till kring behoven, gärna två gånger för att en investering ska vara värd att göra.

Via mailkontakt med Karin Svedin, som vi förstått är ansvarig byggprojektchef för Karlslunds idrotts- och rekreationsområde, har vi getts möjligheter att ställa frågor men inte framföra synpunkter. En upphandlingsprocess är i full gång som vi har förstått det. Vi anser att det bästa vore att ta ett steg tillbaka innan man går vidare och tilldelar en entreprenad ansvaret för fas 1 då underlaget styr vilken kompetens som bör finnas hos vederbörande.

Vi kräver dialog och insyn. Namnlistor är påbörjade till stöd för vår sak och diverse tidningar planeras att kontaktas.


Ps vi kommer att skicka detta brev till berörda personer på Landskrona Stadshus, alla Landskronas politiker samt all media som täcker Landskrona.
Ds Tillsammans är vi starka!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Anton Ekvall lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...