Önskan om att återinföra containrar för vår- och höstrensning för Finnvedsbostäders hyresgäster på Vråen 3-4.

I år bestämde Finnvedsbostäder att de inte skulle komma att ställa ut containrar för hyresgästernas vår- och höstrensning. Man motiverade detta med att man på Finnvedsbostäder arbetar för att minska klimatpåverkan vilket då skulle göras genom att hyresgästerna själva skulle åka till de återvinningscentraler (ÅVC) som finns i Värnamo kommun. Finnvedsbostäder menar att man inte kan säkerställa att miljöfarligt avfall hamnar på rätt plats då man har obevakade containrar. Hyresgästföreningen Vråen 3–4 har fått in en del klagomål på detta beslut. Hyresgästföreningen Vråen 3-4 ställer sig bakom hyresgästernas synpunkter. Det finns en del obesvarade frågor och påståenden angående detta beslut och de listas nedan:

1. Hur kan det vara mer miljövänligt att varje hyresgäst tar sin egen bil, hyr ett släp och själv kör i karavaner till återvinningscentralen än att Finnvedbostäder ombesörjer en container som sedan går i väg som osorterat? Vissa bilar har inte dragkrok och kommer kanske därför att få åka flera gånger fram och tillbaka till återvinningscentralerna. Hur kan detta ha en mindre påverkan på klimatet?

2. Risken för att miljöfarligt avfall, liksom grovsopor som egentligen borde hamna på ÅVC, är överhängande att det i stället för att köras till ÅVC hamnar i miljöhusen och våra vanliga hushållssopor. Detta märktes redan då Finnvedsbostäder valde att plocka bort elektronikvagnen från miljöhusen. Småelektronik ligger i stället nu i batteri, lampor och deponiavfall. Detta är knappast miljövänligt.

3. Det finns många hyresgäster som inte har bil/tillgång till bil/körkort. Det finns de som är fysiskt nedsatta och kanske inte alls kan lasta och lossa en vagn. Flera av våra hyresgäster är äldre och multisjuka och att få möjlighet att slänga lite i taget under en period i anslutning till husknuten är värdefullt för dom.

I en artikel från Hem och Hyra (2014) betonar man just detta med att grovsoporna hamnar i miljöhuset eller andra utrymmen där de inte hör hemma. Detta medför extra kostnader för bostadsbolagen. 2014 såg också VD Mikael Nordholm (Finnvedsbostäder) stora fördelar med att erbjuda den här tjänsten. Det minskade grovsopor i miljöhusen och minskade kostnader för att hantera grovsopor som hamnat på fel ställe.

Hyresgästföreningen Vråen 3-4  har därför startat en namninsamling för att Finnvedsbostäder skall ändra sitt beslut och fortsätta erbjuda sina hyresgäster möjligheten att slänga sina grovsopor i containrar som ombesörjs av Finnvedsbostäder.

 

Länk till Hem och Hyra:

Olika service för grovsopor - Hem & Hyra


Evelina Vannestål Hyresgästföreningen Vråen 3-4.    Kontakta namninsamlingens skapare