Omförhandla Fritt sök

fritt_sök_skriv_under_21.png

Text7.PNG

Samverkansavtalet Fritt sök leder idag till skyhöga intagningspoäng på de breda högskole­förberedande programmen på Katte, Spyken och Polhem. De höga intagningspoängen är en effekt av samverkansavtalet Fritt sök som Lund och 36 andra kommuner i Skåne och Blekinge frivilligt deltar i. Avtalet ger alla ungdomar i Skåne och delar av Blekinge möjlighet att söka till Lunds skolor på lika villkor. Då Lund är enormt populär som skolstad trissar avtalet upp intagningspoängen.

Idag kommer en elev med genomsnittligt betyg inte in på något av de breda högskole­förberedande programmen på Katte, Spyken eller Polhem, utan 60 procent av platserna fylls av elever med högre betyg från hela Skåne och Blekinge. Idag kommer alltså bara elever som betygsmässigt ligger i ”toppskiktet” in på dessa program, trots att de är tänkta att rikta sig till den breda massan och att elever med normala betyg har alla förutsättningar att klara utbildningarna.

Fritt sök och den hårda konkurrens som avtalet skapar leder även till en ökad segregering av elever och hårdare utslagning av grupper med generellt sätt lägre betyg vid denna ålder (t ex pojkar). Det leder också till att den reella valfriheten begränsas för alla oavsett kommun – bara de med ”toppbetyg” kan välja. 

Och, det vi ser nu är bara början. Trots miljardinvestering i en ny gymnasieskola kommer läget bli ännu värre kommande år på grund av ökande elevkullar. Nya Hedda Andersson skolan löser inte problemen och att bygga en sjätte kommunal gymnasieskola skulle vara förödande för Lunds ekonomi. Fler kommuner än Lund måste ta ansvar för det ökande behovet av platser på de breda teoretiska programmen. Lund ligger idag på tredjeplats, delat med Uppsala och Malmö, som Sveriges största gymnasiestad.

Vi vill förbättra villkoren för våra Lundaungdomar och se till att vi som bor och betalar skatt i Lund också får ta del av de skolor som vi betalar för på rimliga villkor. Nu i höst ska kommunen besluta om man ska säga upp avtalet och bestämma hur man vill samverka i framtiden.

Vi uppmanar kommunen att säga upp nuvarande avtal för Fritt sök och istället förhandla fram ett nya avtal med färre kommuner där alla medverkande parter är med och tar ansvar för gymnasieskolan.

I höst röstar kommunens politiker om avtalet ska vara kvar, eller omförhandlas för att bättre tillgodose kommuninvånarnas behov.

Skriv på detta upprop nu!

FÖR MER INFORMATION
Gå med i Facebookgruppen OMFÖRHANDLA FRITT SÖK och läs på hemsidan: https://www.omforhandlafrittsok.se

Med vänliga hälsningar

Jesper Ek och Jenny Ekdahl

 

 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Jenny Ekdahl lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...