Olämplig familjehem

Källundersökning gjorda av sociala myndigheter i Haparanda  av parets lämplighet som familjehem brast, bl.a. pga. att det barnlösa samboparet i 50 årsåldern (som träffats på Internet för ett antal år sedan) äger en hemsida med pornografiska bilder. Se mer på http://www.vi-pr.se/haparanda_fallet.htm