Ökad grundpeng till skolorna i Järfälla kommun

Tjänsteskrivelse "Översyn av grundpeng , Dnr Bun2016/164" talar sitt tydliga språk. "Rapporten visar att Järfälla har en lägre grundpeng och tilldelning av resurser till för- och grundskola än jämförbara kommuner i Stockholmsområdet."

Detta är inte acceptabelt! Det viktigaste våra barn kan få är en bra utbildning. Detta är grundstenen för att de längre fram i livet skall få valmöjligheter. Möjlighet att välja en högre utbildning, möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden i en allt mer globaliserad värld. Möjlighet att skapa sig en försörjning och att skaffa familj och eget boende.

Vi föräldrar i Järfälla kommun kräver att grundpengen för för- och grundskola höjs så att den ligger i nivå med jämförbara kommuner. Vi kräver att en handlingsplan och en strategi skyndsamt tas fram för detta. Vi kräver att skolpengen inom tre år är at likställa med jämförbara kommuner i enlighet med den rapport som tagits fram. Vi vill ha en fortlöpande dialog kring frågan och vi vill se handling, NU!

 

Denna petition kommer att lämnas in till Eva Ullberg, ansvarig för Barn och Ungdomsnänden i Järfälla kommun 1/12. Skriv på!!