Öka tryggheten i kvarteret - Zachrisbergsgatan

Namninsamling för trygghet och säkerhet i vårt område

Vi är alla medvetna om de ökande oroande händelserna kring inbrott och närvaron av obehöriga personer i vårt område. För att ta itu med denna oro och förbättra säkerheten för oss alla, skulle vi vilja föreslå och samla stöd för följande åtgärder gentemot hyresvärden:

1. Ökad säkerhetsövervakning: Vi kräver en ökning av säkerhetskameror och övervakningsutrustning i området för att underlätta identifiering och åtgärdande av eventuella säkerhetsincidenter.

2. Förstärkning av befintliga säkerhetsåtgärder: Vi uppmanar hyresvärden att genomföra förstärkta säkerhetsåtgärder såsom förbättrade lås, belysning och säkerhetspatrullering för att avskräcka potentiella inkräktare.

3. Samarbete med lokala myndigheter: Vi ber hyresvärden att samarbeta med lokal polis och myndigheter för att upprätthålla säkerheten och minska närvaron av obehöriga personer i området.

Genom att skriva under denna namninsamling visar du ditt stöd för att åtgärda säkerhetsproblemen i vårt område och för att göra det till en tryggare plats för oss alla att bo och leva.

Med vänlig hälsning,


Boende på Zachrisbergsgatan,

--

Petition for Safety and Security in our area.


We are all aware of the increasing concerning events surrounding break-ins and the presence of unauthorized individuals in our area. To address this concern and improve the safety for all of us, we would like to propose and gather support for the following measures to present to the landlord:

1. Increased security surveillance: We demand an increase in security cameras and surveillance equipment in the area to facilitate the identification and resolution of any security incidents.

2. Strengthening of existing security measures: We urge the landlord to implement reinforced security measures such as improved locks, lighting, and security patrols to deter potential intruders.

3. Collaboration with local authorities: We ask the landlord to collaborate with local police and authorities to maintain security and reduce the presence of unauthorized individuals in the area.

By signing this petition, you show your support for addressing the security issues in our area and making it a safer place for all of us to live.

Best regards,


Residents of Zachrisbergsgatan


Boende på Zachrisbergsgatan    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Boende på Zachrisbergsgatan kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...