Ny ishall på Zinkensdamms IP

Ishallen på Zinkensdamms IP är en central plats för Hammarby Hockeys verksamhet, med damlaget, en hockeyskola för över 100 pojkar och flickor i åldrarna 5-7, tre ungdomslag för flickor och pojkar 8-11 ch ett J20-lag. Även Hammarby Bandys ungdomsverksamhet, med landet största andel aktiva flickor, huserar här. 
Ishallen på Zinkensdamms IP är en kärna i såväl Hammarby Hockeys som Hammarby Bandys ungdomsverksamheter, och även för andra föreningar.

Hammarby har tidigare påpekat brister med ishallen, men inte fått något direkt gehör. Nyligen meddelades det att man var tvungna att tömma sina förråd och träna på annan plats, då risken för ras i ishallen är överhängande och stor.

Detta är så klart en otroligt hård smäll för alla de föreningar som bedriver sin verksamhet där, inte bara elitlag drabbas utan alltså även en stor mängd barn och ungdomar som vill utöva sin idrott och tidigare kunnat göra detta centralt. 
Idrottsförvaltningen försöker nu ordna så att alla föreningar (och allmänheten) ska få någonstans att utöva skridskosporter - men som tidigare känt är utbudet av isytor och hallar i Stockholm kraftigt begränsat och nu blir de redan hårt belastade ishallarna utsatta för ett otroligt tryck som faktiskt kan ses som direkt orimligt.

Bajen Fans anser att Stockholm Stad måste agera på detta omgående, genom att projektera för en ny ishall på Zinkensdamms IP eller alternativ yta på Södermalm. Idrotten är otroligt viktig och barn och ungdomar från Stockholm måste få bättre förutsättningar för att kunna utöva den.

Skriv under vår namninsamling som sedan ska lämnas över till politiker: Bygg en ny ishall på Zinkensdamms IP!