NEJ till havsbaserad vindkraft runt Åland.

9F1FE515-3E2F-401A-9C78-A527CFED0428.jpeg
Varje Ålännings röst borde bli hörd i detta, själv är jag emot havsbaserade vindkraftsparker av den enkla anledningen att de är för oeffektiva då de skulle behövas som mest och de kan ALDRIG ersätta ex. kärnkraften, de kan va som komplement TILL kärnkraft jo men inte ersätta.
Vi borde alla få säga vår åsikt i frågan och då är det enklaste att skriva på en lista, här är nu en lista som är för oss som är emot dessa anläggningar i en ännu ostörd natur. Allt går nu för fort så ingen hinner tänka igenom och göra de beslut som borde göras för att Åland överhuvudtaget skall få en del av kakan. Ett sätt att bromsa och köpa mer tid är att säga NEJ. För att få den makten så behöver vi komma upp till dryga 1000 namn som vi kan gå vidare med. Allt borde vara till 110% granskat och undersökt av flera för att säga ja till denna plan.

Jag behöver inte bry mig om detta överhuvudtaget eftersom jag inte kommer vara med den dagen allt detta skall tas omhand men jag vill gärna tänka lite längre som på mig själv, skall våra barn och barnbarn behöva belastas med den skiten? vem sköter det annars? får de i sin tur ta del av elen dessa kommer produsera de blåsiga dagarna? vad får vi för det? ALLT är oklart, inget och ingen som kan svara på dessa frågor och mååånga därtill. Är du oxå ens lite osäker och vill bromsa tåget så skall du lägga ditt namn på listan, snart kan det va för sent och då sitter du där med skägget i brevlådan.

Personligen är jag emot dessa vindkraftparker och därför startade jag denna namninsamling, nu är frågan var står du?

en vidarekopplad insändare till Nyan. 

Till vilket pris vill vi ha vindkraft?

Det pågår en livlig debatt på sociala medier om vindkraftens utbyggnad på Åland, och många åsikter finns för eller emot dess förträfflighet. I ett demokratiskt samhälle är det naturligt. Man har rätt att ha åsikter, samt även att framföra dem offentligt. Men vill vi ha vindkraft till vilket pris som helst?

Vi har ännu inte fått information om den nya vindkraftparken, som planeras, kommer att generera billig el direkt till Åland, eller om ålänningarna även i fortsättningen skall köpa elenergi för dyra pengar från Sverige eller Finland. Om vår energi som produceras inom Ålands område, blir tillgänglig för oss, eller inte.

Vi har heller ingen information om vem som kommer att få del av de miljoner som utlovas för arrendet av området för vindparken, eller om det över huvud taget kommer att betalas något arrendet alls.

Kommer vindkraftsparken att generera arbetsplatser för ålänningar, eller kommer servicen att skötas av bolag utan näringsrätt? Krävs det ens näringsrätt för servicearbeten som utförs långt från det åländska fastlandet, mitt ute i havet?

Havet är stort, och fiskarna simmar hit och dit. Kommer den fisk att vara ätlig som fångas norr om Åland, eller kommer den att innehålla mikroplaster? Eller andra för människa skadliga ämnen som de roterande bladen kan avge?

Hur ser man, ur demokratisk synvinkel, på det faktum att väldigt många människor skaffat ett hem vid havet, därför att man uppskattar att bo, och se ut, mot en obruten horisont, där himmel och hav möts? Men som i framtiden blickar ut mot ett hav av blinkande lampor, och ett dovt mullrande ljud i bakgrunden. Med hur mycket är man villig att ersätta de markägare som känner sig lurade, om vindkraftsparken blir verklighet?

I demokratisk ordning kan enskilda, berörda personer, anföra besvär mot myndighetsbeslut som man anser att kränker ens rätt. Vilken besvärsrätt har enskilda medborgare i den här frågan? Vilka myndighetsbeslut kan enskilda medborgare besvära sig mot, och vilken domstol bör man vända sig till , med överklagan?

Borde man inte, i samband med höstens val, även ordna en folkomröstning i de kommuner vars invånare berörs av projektet, där man först klarlägger fakta, och där folket får säga sitt om vindkraftsparken?

Och sist, men inte minst, det forskas mycket inom området som berör förnybar energi, om det om 20 år visar sig att vindparkssatsningen är olönsam, vem har ansvaret för nedmontering av vindkraftverken, och återställande av områdena till den status de hade före projektet påbörjades?

Jag är inte negativ till vindkraft, eller förnybar energi, men jag anser att vi måste ha fakta på bordet innan vi startar upp ett projekt av den här storleksordningen, som vi i dag inte vet om det är till nytta , eller förargelse, om några år.


80E8CED4-73ED-4B65-A43A-176CBBB09333.jpeg


Stefan Fagerström    Kontakta namninsamlingens skapare