Nej till vindkraftverk vid Galmsjömyran!

galmsjömyran1.pngFöretaget Njordr planerar att uppföra en vindkraftsanläggning med tillhörande bergtäkt vid Galmsjömyran i Sandvikens kommun, Gävleborgs län. Totalt 21 vindkraftverk med en maximal höjd om 280 meter planeras uppföras. Galmsjömyran ligger cirka 20 kilometer väster om Sandviken på gränsen mellan Sandvikens och Falu kommuner. Det finns sammanhållen bebyggelse i området, som kommer att drabbas hårt om bygget blir verklighet.

Den planerade verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan. Många djurarters livsvillkor skulle påverkas negativt och arterna riskerar att försvinna på sikt. Många av djurarterna som lever vid och runt Galmsjömyran är rödlistade.

Boende runt de planerade vindkraftverken är mycket bekymrade över hur boendemiljön kommer att påverkas. Hälsovådligt buller (både hörbart och infrabuller/lågfrekvent buller), skuggor från vindkraftverk när de solen står bakom något av dem, så kallad hindermarkering på vindkraftverken bestående av vitt blinkande högintensivt ljus samt den negativa estetiska påverkan som vindkraftverk i sig innebär.

Höjden på vindkraftverken överstiger vida beprövade höjder. Världens högsta vindkraftverk byggd på land är 260 meter. Det verket byggdes 2019 i Rotterdam och är under test och utvärdering under 5 år.  Med planerad höjd kommer verken att synas på 59 km avstånd, dvs. från Avesta, Falun, Gävle, Ockelbo och Säter. 

Vi boende är djupt oroade för påverkan på vårt vatten i närområdet samt för övriga samhällen i kommunen, som får sitt vatten från detta avrinningsområde. Det föreligger stor risk att bergtäkten kommer att kontaminera och påverka nivån på grundvattnet.Vårt vatten har idag en god ekologisk status, som inte får försämras enligt lag. Utöver miljögifter och tungmetaller som frigörs då man gräver i markerna finns förhöjda halter av bequerel i våra marker sedan Tjernobylolyckan 1986. Vindkraftverkens blad, som påverkas av sol och vind frigör microplaster och måste också ses som ännu en betydande risk för vårt vatten och miljön i stort.

Hjälp oss att stoppa detta med hjälp av din underskrift.

/Boende runt Galmsjömyran genom Jenny Lundberg


Boende runt Galmsjömyran via Jenny Lundberg    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Boende runt Galmsjömyran via Jenny Lundberg lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...