Nej till vindkraftpark Grönskog, Mönsterås

Nej till vindkraftpark Grönskog

Nu vill man bygga åtta vindkraftverk kring Fågelsjö utanför Påskallavik nästan lika höga som Eiffeltornet, detta i direkt anslutning natura 2000 område och fågelskyddsområde vid Emån som har helt unika naturvärden och naturtyp väl värda skydd och bevarande med exempelvis Havsörn, fiskgjuse och kungsfiskare som några exempel på häckande arter som hotas av detta projekt.I Emån lever den rödlistade Malen som idag bara finns på tre platser i Sverige varav Emåns nedre del utgör det enda starka beståndet av de tre, Malen är en nattaktiv rovfisk med små ögon som istället använder sina sex skäggtömmar för att känna efter vibrationer i vattnet, då det är okänt vilken påverkan vibrationer och infraljud från närliggande vindkraftverk har på Malens förmåga att hitta föda så vore det direkt olämpligt att uppföra vindkraft i åns närhet innan vetenskapliga studier kunnat säkerställa att Malen klarar detta.

Friluftslivet i detta område är en fantastisk och trollsk upplevelse med bevarade urskogar i anslutning till sumpmarker kring Emån, att vistas i den miljön är nog så nära som det går att komma till att genomföra en tidsresa flera tusen år bakåt, att bryta den upplevelsen med enorma bullriga kraftverk vore fruktansvärt synd, även markerna i övrigt inom det planerade området är idag mycket populära för friluftslivet.Det är väl värt att påpeka att det finns känsligt djurliv även i skogen utanför Emåns natura områden som tex för södra Sverige ovanligt starka bestånd av Tjäder och Orre.Det finns flera exempel på negativa eller okända effekter på miljö och djurliv som av utrymmesskäl inte tas upp här.

Sedan är det ju självklart så att samma farhågor som debatteras flitigt i anslutning till vindkraftsprojekt över hela landet är precis lika giltiga här med risk för höga ljudnivåer försämrad landskapsbild och skuggor för närliggande fastigheter med risk för värdeminskning på fastigheterna med upp emot 30% enligt studie på KTH som naturlig följd, det vore ju en ren mardröm att hamna i en boendesituation man vantrivs med utan möjlighet att sälja till annat än brakförlust.

Att skriva under den här namninsamlingen är att säga bestämt nej till planerna för vindkraftsprojekt Grönskog i norra Mönsterås kommun.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Olle Vind kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...