Nej till skyddsjakt på vargarna i Sjundareviret!

FB_IMG_1524671628671.jpg

Efter att ha tagit del av länstyrelsen, Stockholms motivering till avslaget på skyddsjakt på varg i Sjundareviret, är vi många som har förståelse för- och sympatiserar med beslutet.

Låt oss nu visa det, genom att skriva under detta upprop!

Länsstyrelserna beslut grundar sig på att den aktuella gården inte uppfyllde kraven när det gäller RAS, rovdjursavvisande stängsling. Detta trots att rovdjur angripit deras får tidigare, och att de då blivit erbjudna hjälp med att sätta upp RAS, men tackat nej.

Detta är de tyvärr inte ensamma om. Enligt länsstyrelsen i det vargtäta Värmland, var det exempelvis 2015-16 endast ca 10 procent av fårägarna som hade RAS och det finns ingen anledning att tro att det ser bättre ut i andra delar av Sverige, tyvärr.

Det är, med tanke på ovanstående, inte rimligt att enskilda djur inom den fredade/ rödlistade vargstamnen, skall behöva lida och decimeras ytterligare pga. att enskilda tamdjursägare inte skyddar sina djur på det sätt som reglerna föreskriver!

Eftersom det i dagarna även startats en namninsamling FÖR skyddsjakt på vargarna i Sjundareviret, är det extra viktigt att denna insamling samlar så många namn som möjligt!

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Hans Björkman kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...