Nej till Skip-stop!

Skip-stop1.jpgStockholm läns landsting vill införa snabbpendeltåg med Skip-stop vilket skulle resultera i att turtätheten i Sollentuna försämras kraftigt. Liberalerna i Sollentuna kräver att landstinget häver beslutet och att Sollentuna får behålla jämn trafik. Håller du med?

2015 skickade Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting ut en remiss till länets kommuner gällande framtidens pendeltågstrafik. Alternativen var ”jämn trafik” eller ”Skip-stop”. Sollentuna svarade att om pendeltågstrafik ska vara attraktivt och locka fler pendlare att lämna bilen hemma behövs jämn pendeltågstrafikering. Erfarenhet visar att resenärer värderar förseningar, byten och väntetider mycket tyngre än faktisk restid. Ett alternativ där Sollentunaborna får längre väntetider motverkar möjligheterna att utveckla stationssamhällena och att på sikt bli den första kommun som inte tär på jordens resurser.

Trots detta har Stockholm läns landsting nu fattat ett inriktningsbeslut om Skip-stop i Sollentuna i samband med att Citybanan öppnar i juli 2017. I rusningstid kommer pendlarna i Rotebro, Norrviken och Häggvik få se vartannat tåg susa förbi stationen. Det är oacceptabelt anser vi i Liberalerna i Sollentuna.

Liberalerna i Sollentuna kräver att landstinget häver beslutet och att Sollentuna får behålla jämn trafik. Håller du med? Skriv under!


Liberalerna i Sollentuna    Kontakta namninsamlingens skapare