Nej till skapandet av en gemensam högstadieskola i Ulricehamn!

I Ulricehamns kommun har ett förslag lagts fram om att lägga ner högstadieskolan Ätradal som ligger ca 1 mil utanför centralorten. Istället skall de elever som går där bussas in till centralorten Ulricehamn. Där skall en ny större högsadieskolan som rymmer alla högstadieelever i kommunen i så fall byggas. Skolan planeras att byggas bredvid Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn. 

Den nya skolan kommer att ha plats för minst 1000 elever. 

Trots förslag från Miljöpartiet, Nya Ulriehamn och Vänsterpartiet, med stöd från Sverigedemokraterna, om att istället utreda möjligheten om att bygga om och eventuellt bygga till de nuvarande högstadieskolorna har kommunstyrelsen valt att gå vidare med förslaget om en gemensam skola. 

Vi är många som är emot förslaget om en gemensam högstadieskola samt placeringen av denna. 

Denna lista är för att visa att det finns ett stöd i kommunen för att fortsätta ha de både högsstadieskolorna separerade. Istället för att slå ihop vill vi satsa på att förbättra dem i dess nuvarande form. 


Ellen Bodenhem Östgren - Miljöpartiet    Kontakta namninsamlingens skapare