Nej till sammanslagning av kvinnokliniker i Sörmland!

Sammanslagning av kvinnokliniker i Sörmland

Till Region Sörmlands politiker, inför omröstning 26 mars 2024

Vi motsätter oss en sammanslagning av kvinnoklinikerna i Sörmland. Nyköpings Lasarett har idag en välfungerande kvinnoklinik med god tillgänglighet för sina patienter i alla åldrar vare sig de ska föda barn eller inte. Trots att majoriteten av personalstyrkan på kvinnokliniken Nyköpings Lasarett motsätter sig detta beslut väljer ledningen att gå vidare med detta förslag till politikerna. Vid en sammanslagning finns risk för att man väljer att behandla en viss diagnos endast på en ort vilket leder till ojämlik vård. Centralisering av delar eller hela kliniken riskerar inte bara att påverka kvinnoklinikens personal och patienter utan även hela lasarettet i Nyköping som får minskad kompetens och blir en mindre attraktiv arbetsplats. Då en kostnadsanalys inte är gjord finns det heller inga argument för att detta skulle kunna spara pengar.

 För jämlik vård i Sörmland, rösta inte igenom detta förslag. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Jonna Carman lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...