Nej till nybyggnation "Solbacka Norra" Norrtälje

Kommunen planerar att upprätta 140 bostäder på tomterna Tälje 3:327, 3:328, 3:190 samt del av Tälje 3:1 och 3:179. Planförslaget innebär tillskott av ny byggnation i form av flerbostadshus, radhus, villor samt ett vård- och omsorgsboende (https://www.norrtalje.se/info/stad-och-trafik/norrtalje-vaxer/oversiktsplan-och-detaljplanering/detaljplanering/pagaende-detaljplaner/talje-3327-med-flera-solbacka-norra/).Framsida.jpg

I området har det redan skett en omfattande förtätning med följderna minskade grönområden samt högre belastning på vägarna. 

Denna förtätning finner vi oacceptabel! Redan nu råder brist på allmänna platser såsom lekparker och belysta promenadstråk inom Solbacka.

Skriv under om du anser att tomterna inte bör bebyggas!

Eller kontakta Norrtälje kommun senast den 22a november 2019.

Norrtälje Kommun
Estunavägen 14
Telefon: 0176 710 00
E-post: kontaktcenter@norrtalje.se
Facebook