Nej till nedläggningen av småskolorna i Färgelanda kommun!

Just nu pågår en utredning av styrelsen i Färgelanda kommun om hur man ska kunna spara in 13 MSEK året 2024. Detta kommer som vanligt drabba skolan och barnen. I nuläget finns det 4 olika scenario, där 2 av dem innebär bl.a. nedläggning av Bruksskolan i Ödeborg.  I planerna finns även nedläggning av Stigens förskola samt återigen flytt av barnen på Höjdenskolan vilket vi vet efter förra gången att det inte blev bra. Enligt vår åsikt finns ingen långsiktigt och hållbar ekonomiskt plan bakom dessa funderingar. Man har tidigare sett hur det gick med nedläggningen av Höjdenskolan som stängdes och förföll i flera år för att sedan lägga miljoner i skattepengar för att renovera och öppna upp igen. För ett litet samhälle som Ödeborg skulle nedläggningen av skolan ha en stor påverkan. Många som har flyttat hit har gjort det just på grund av att det finns förskola och skola i byn, där barnen och föräldrar har kort avstånd och att barnen känner sig trygg i en mindre skola med små klasser, vilket också leder till bättre arbetsro, både för barnen och personal, och en bättre kunskapsnivå. Man får även ha i åtanke att i och med detta riskerar värdet på fastigheterna att sjunka. Det tillkommer också högre kostnader för skolskjuts och i tider där man ska tänka på klimatpåverkan är det bortom sunt förnuft att föräldrarna kör sina barn längre bort till skolan än vad som behövs. Likaså gäller en eventuell nedläggning av förskolan i Stigen som redan tidigare drabbats av en nedlagd skola. Kommunens mål med att bygga ut Valboskolan för att skapa plats åt alla barn lär inte realiseras under 2024 vilket betyder att man förmodligen kommer att behöva hyra moduler eller någon annan ”snabblösning ”. Detta kommer leda till ytterligare kostnader. I ett av de scenario som finns med i planen finns även ett s.k. nollscenario och det är detta vi önskar att kommunen använder sig av. Vi önskar att man behåller förskolor och skolor som de är fram till dess att man hittat en hållbar och långsiktig lösning som INTE drabbar våran landsbygd eller skolmiljön för barnen I Färgelanda tätort. Om man väljer att bygga nytt i tätort ska det vara just för Färgelanda tätort och innebära väl genomtänkt plan för såväl nutid som framtid. (tex minskning och ökning av elever) Detta bör ske med ett gott samarbete i kommunstyre tillsammans med skolpersonal, elever och föräldrar. Hur ser vår dröm skola ut?


Småskolornas bevarande i Färgelanda kommun    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Småskolornas bevarande i Färgelanda kommun lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...