NEJ till neddragningar inom barnomsorgen

Karlstad kommun ska spara 7.2 miljoner - på våra barn!!!

Detta genom att minska drastiskt på barnomsorgsbidragen till kommunens alla förskolor. För en normal barnomsorgsavdelning på ca 18-22 barn innebär detta MINST en heltdidstjänst.

Hur ska man kunna följa läroplanen med minskade anslag, större barngrupper samt erbjuda en trygg miljö?

Ska vi dra ner på utveckling, trygghet och kvalite för våra barn, i redan pressade stora barngrupper?

Är detta den framtid Karlstad Kommun vill erbjuda barnen?