NEJ till nämndens förslag om att flytta mellanstadiet på Alléskolan

Landskrona stad har kommit med förslaget att alla barn som går på mellanstadiet på Alléskolan i Landskrona ska flyttas till Seminarieskolan. Detta förslag går emot vad både de flesta barn, vårdnadshavare och personal vill. De små kommunala F-6 skolorna i Landskrona bör bevaras. Eleverna trivs på sin skola och vill inte flytta. Små skolor har större framgång i att skapa trygghet och trivsel för yngre barn. Vid framtagningen av detta förslag har man inte frågat de som påverkas av ett sådant beslut, inte har man heller kommit med alternativa förslag. Skriv på för att påverka politikernas beslut. Sverige ska vara en demokrati och allas röster måste få höras. Speciellt barnens. 

  • Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
  • Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad

- Barnkonventionen, lag i Sverige sedan 2020. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Eva lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...