Nej till höghus i Öjaby

Vi motsätter oss planförslaget avseende byggnation i Norra Öjaby, där det föreslås flerbostadshus i upp till sex våningar, delvis på strandskyddad mark. Vi anser att kommunen ska värna om de höga naturvärden som finns i området framför att tillmötesgå markägarens ekonomiska intressen av att exploatera marken så hårt som möjligt. Gör om och gör rätt! Höghus hör hemma i Växjö tätort - inte i våra ytterområden. 


Martina Bengtsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Martina Bengtsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...