NEJ till exploatering av Görarp Norra!

Görarp Norra är ett begränsat mindre område, omgivet av ett böljande landskap, som i Översiktplanen för Helsingborg kommun, är föreslaget att bli ett område för transportintensiv verksamhet, d.v.s. för lager och distributionscentraler.

Görarp Norra angränsar direkt till bostadsbebyggelse, till skillnad från alla andra områden för denna typ av verksamhet inom Helsingborgs kommun. Ca 3000 personer blir mer eller mindre berörda, genom mer tung trafik, verksamhet dygnet runt, uppställda lastbilar med allt vad det innebär. 

Görarp Norra är beläget högre än omgivande fält, vilket gör att landskapsbilden kommer att domineras av lagerbyggnader och terminaler.

 

 

 


Eva Hallenheim Walldow    Kontakta namninsamlingens skapare