Nej till bergtäkt i Länna!

Länna_bruksgata.PNG

Holmen planerar för en bergtäkt strax nordväst om Länna, med utfart på väg 282 i höjd med Myskdalen.

Det här skulle innebära buller, försämrad boendemiljö, förstörda naturvärden kring Ältsjön och närliggande frilutfsområden, hot mot nya bostadsområden som prioriteras av Uppsala kommun samt kraftigt ökad belastning av mycket tung trafik på väg 282.

Det planeras inga förbättringar av vägen enligt Länsplanen fram till 2033 och den ökning av tung trafik som en ny täkt skulle innebära (40-110 lastbilar per dygn) kommer att försämra vägsäkerheten och negativt påverka boende längs hela väg 282.

Det verkar dessutom inte finnas något behov av en ny bergtäkt i området. Det finns redan två lokala täkter. Den nyöppnade bergtäkten Kågarbol söder om Almunge som också ägs av Holmen bedömdes enligt kommunen som onödig.

Läs mer om detta på www.lannabyalag.se

Vi motsätter oss en bergtäkt i Länna och vill att man undersöker andra alternativ som utnyttjande av befintliga täkter och återanvänding av material!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Länna Byalag kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...