Nej mot gängvåldet och stötta brottsoffer!

Vi medborgare känner en tomhet, frustration och en rädsla när det kommer till våld och skjutningar.

Det räcker nu!!!

Denna namninsamling hoppas vi når personer från norr till söder , öst till väst i Sverige - i h e l a samhället.
Därför gör vi nu en digital namninsamlingen som är öppen för alla.
Namninsamlingen skall sedan lämnas i Statsministern och övriga partiledares händer i Januari/Februari 2022.

Tillsammans är vi starka, vi måste ha en förändring i Sverige för att nästkommande generationer ska få växa upp i ett tryggare samhälle än de vi har idag.

Ditt namn på denna namninsamling gör en stor skillnad!!!!

För oss som lever i Sverige idag.
För våra nästkommande generationers trygghet.
För alla brottsoffer som glöms bort.

DET RÄCKER NU!!!

Under lång tid har vi haft blickarna på gärningsmännen och hur vi ska kunna hjälpa dessa personer ur kriminalitet, men vi har glömt bort brottsofferperspektivet.

Bakom varje våldsbrott och skjutning finns det ett eller flera brottsoffer.

En förälder ska inte behöva begrava sina barn.
En polisman ska inte bli dödad i tjänst.
Ett barn ska kunna leka fritt utan att bli hotad/ rånad eller skjuten.
Vi kräver ett tryggare samhälle NU!!

Detta är vad vi anser krävs för att Sverige för att vända brotts- och våldsutvecklingen i Sverige:

Antisocialt beteende måste uppmärksammas tidigt i ett barns liv. Att personer kan störa, provocera och uppvisa ett hänsynslöst beteende mot andra människor får aldrig vara okej.

Slopa mängdbrottsrabatten. En gärningsman som döms för flera brott bör istället få en skärpning av straffet.

Inför straffskärpning när brottet kopplas till gängmiljön. Att vara gängmedlem måste ses som en försvårande omständighet.

Gängkriminella bör dömas till vistelseförbud i det område de är aktiva i. Bryter de mot förbudet behöver de dömas till fängelse. Detta för att skydda brottsoffren.

Inför jourdomstolar för enklare brott. Möjliggöra en snabbare hantering så att begånget brott får konsekvenser i närtid.
Då det är extremt påfrestande för ett brottsoffer att tvingas kastas tillbaka till den värsta tiden i ens liv.

Öka straffvärdet markant på övergrepp i rättssak så att det inte är värt att exempelvis hota vittnen inför en rättegång. Hot mot ett vittne, ÄR ett hot mot samhället.

Begränsa misstänktas rätt till insyn i förundersökningen innan rättegången.

Inför anonyma vittnen åtminstone på brott som gängkriminalitet och brott mot barn. Idag klaras inte brott upp även då man vet vem gärningsmännen är då ingen vill vittna i rädsla för att själva bli hotad och ett brottsoffer.

Ta bort omedelbarhetsprincipen och muntlighetsprincipen vid rättegång. Allt som framkommit under en förundersökning skall få användas och bedömas i rätten. Även vad en misstänkt, ett vittne eller en målsägande berättat vid tidigare förhör.

Utvisning ska vara huvudregel när personer utan svenskt medborgarskap begår grova brott.

Villkorlig dom skall som regel enbart kunna dömas ut vid första brottet.

Sverige kan på detta sätt blir ett tryggare land att leva i.
Hjälp oss att sprida denna insamling så kan vi tillsammans få till en förändring.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Linda och Silver Edmén lämnar över denna insamling på seminariumet om brottsofferperspektivet i Jan/Feb till Morgan Johansson.

45A2E269-977B-4AA8-B06A-A830444815D0.jpeg

Tack, Linda och Silver Edmen, grundare av Våga Vittna.


Camilla Hansen, samverkan Våga Vittna    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Camilla Hansen, samverkan Våga Vittna lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...